Návštěvník Ostatní a reklama

Přísloví 6

Potmě každá kočka černá

Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.

Potmě každá kočka černá.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí

Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout

Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského

Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodícím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované křesťanským náboženstvím.

Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského.

Přísloví 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tématické stránky: Přísloví


2010 Informační portál přináší informace Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů

Mapa webu | Odkazy