Návštěvník Ostatní a reklama

Kněz, pop a rabín

Sejde se katolický kněz, pravoslavný pop a židovský rabín. Baví se o víře a začnou se také bavit o síle modlitby.
Katolický kněz říká: "To jsem jednou šel zaopatřovat nemocného do vzdálené vesnice. Jdu přes les, pole a louky, naráz se přihnaly mraky, šílená bouřka, průtrž mračen, nebylo kam se schovat. Tak kleknu, prosím Boha o ochranu. Naráz - všude okolo liják, nade mnou modrá obloha a já jsem v suchu došel až k cíli!"
Pop na to: "To je nic, tobě šlo jen o zdraví, mě šlo přímo o život. Jel jsem se psím spřežením tajgou. Naráz se přihnala sněhová bouře, nebylo kam se schovat. Padnu k zemi a prosím Hospodina o ochranu. Naráz - všude okolo bouře, nade mnou modrá obloha a já jsem v bezpečí dojel k cíli!"
Židovský rabín na to: "Pánové, to není nic proti tomu, co jsem zažil já. Jdu v sobotu v Paříži po hlavní ulici a uvidím na zemi plnou peněženku. Chci ji zdvihnout, ale vtom si uvědomím, že je sobota - šabat a já se nesmím dotýkat peněz. Přece tam ale tu peneženku nemůžu nechat ležet. Pozvednu oči k nebi, modlím se k Hospodinu. Naráz - všude okolo sobota, nade mnou úterý!"

Externí články:
Mokrá louka - džungle za humny je terén nesmírně vděčný, poskytující široké pole botanikovi i zoologovi.
Egypt - Sharm el Sheikh (Šarm aš-Šajch) je turistická oblast na jihu Sinajského poloostrova.
Pop-art v padesátých letech dvacátého století se malířské umění po období abstrakce a hry s fantazií vrátilo k inspiraci soudobým životem, vznikl pop-art.2010 Informační portál přináší informace Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů

Mapa webu | Odkazy